ABG Parochie

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Nieuwsberichten ABG parochie

2017 Brief pastor Leo Nederstigt 27 Maart

E-mail Afdrukken PDF

                                                                                                                                                          Amsterdam, 27 maart 2017

Lieve broers en zussen, familieleden, vrienden en vriendinnen, parochianen en andere geïnteresseerden,

 

Het is al meer dan drie maanden geleden dat ik een brief schreef. Ik deed deze maanden moeite om het werk dat ik al jaren doe voort te zetten. Voor andere dingen dan het werk nam ik weinig moeite. Dat betekent niet, dat velen van u geen of nauwelijks plaats hebben in mijn hart.

Hoe gaat het met mij? Wonderlijk genoeg is mijn gezondheid tamelijk lang stabiel gebleven. Wat al bekend was, is dat de energie afgenomen is. Ik ben gewoon gauw en vlugger moe. Ik moet meer tijd nemen voor rust dan in het verleden. Enige tijd kon ik tegen de avond nauwelijks lopen. Fysiotherapie heeft me geleerd beter met mijn lichaam om te gaan. Een vertegenwoordiger van buurtzorg, die iedere week even aankomt en de huisarts geven me de ruimte om te klagen, zodat ik daar niet overal mee hoef aan te komen. De klachten worden serieus genomen. Daarom was ik de afgelopen week weer eens in het ziekenhuis. De darmen gaan hun eigen gang en opnieuw zijn er darmen verschenen op een plek waar ze niet horen. Dat veroorzaakt ongemak en pijn. Vermoedelijk is het een gevolg van een breuk. Operatie zou een mogelijkheid zijn om dat te herstellen. Maar de kans op herstel is niet zo heel groot. Dat wordt dus niet aangeraden en ik moet met ongemakken leren leven. Eerder had ik veel last van buikpijn. Dat bleek niets met de tumoren in de lever te maken. Het was gewoon spierpijn, omdat ik wat buikspieroefeningen probeerde te doen. Wel heeft men een vorm van ondersteuning van de darmen gevonden en dat wordt uitgeprobeerd. Afgeraden wordt om veel te staan. Ik zit dus- ook tijdens vieringen- meer dan ik gewoon was.

Beter dan het over deze dingen te hebben is het plezier of liever gezegd de vreugde, die ik nog steeds in het leven beleef. In plaats van te treuren om wat ik niet kan ben ik blij met het leven en met alles wat me daarin wordt gegeven. Er zijn zoveel dingen, waar ik me dankbaar voor voel. Ik denk aan mijn families, mijn collega’s, vrienden en vriendinnen, de parochie waar ik nog steeds deel van uitmaak. Ik merk dat ik me niet laat verpletteren of neerdrukken door de grotere en kleinere teleurstellingen, die ik meemaak en die bij ieder van ons op haar of zijn weg komen. Het klinkt wat simpel, maar vaak breng ik dit soort dingen op in gebed. Dan lukt het om iets los te laten en een adres te vinden voor de tegenvallers.

Ook in deze dagen deel ik in het verdriet van velen. Mevrouw Jo van Rooy -Koot, die me jaren lang huishoudelijke steun gaf, is overleden. Ik mocht de uitvaart doen. Ook andere parochianen, die me heel dierbaar waren, zijn gestorven en dan was er nog het overlijden van een kind. Dat ontroert me werkelijk heel diep. De aanwezigheid bij een afscheid komt vaak dicht bij me. Ooit zullen anderen afscheid van mij nemen. En hoe lang duurt het? Ik ben heel blij dat het nog niet zover is, maar ik wil aanvaarden, dat het niet al te lang meer duurt. Een aantal jaren geleden kreeg ik op een ochtend het bericht, dat mijn jongere zusje Ank ongeneeslijk ziek was. Vlak daarna moest ik een uitvaart doen. Het lukte me nauwelijks mijn ontroering te bedwingen. Mensen die dit opmerkten hadden het gevoel dat dit verband hield met de overledene, die ik ook tamelijk goed had gekend. Het ging om de vooruitzichten van mijn zusje, die een maand of tien later overleed.

Nu is het zo, dat ik heel veel moet denken aan mijn eigen dood, als ik afscheid neem van anderen. Ik lijk het doen van uitvaarten aan te kunnen. Het helpt me, om bij de voorbereiding om te gaan met gevoelens rond mijn eigen afscheid.

Mijn collega en goede vriend Lars zal binnenkort naar Ierland vertrekken, om assistentie te geven aan een internationaal noviciaat van Franciscanen. Dit afscheid kost ons beiden zeer veel moeite. Boeiend vind ik het om nieuwe collega’s in te werken. Het gaat hier om priesters uit verschillende landen, lid van een congregatie. Zij wonen niet ver van hier in een SVD- communiteit en zullen steeds meer gaan doen in onze regio, ook in de parochie, die ik binnen niet al te lange tijd zal verlaten. Ook mijn taak als ‘pastoor’ zal ik binnenkort neerleggen. Ik word dan benoemd als assistent. Het is een kunst om afstand te nemen en los te laten. Dat is goed voor mij onder ogen te zien, voordat mijn aanwezigheid een last voor hen zal worden of een belemmering. Dat zie ik nogal eens gebeuren rond collega’s, die ontslag nemen of ontslagen worden.

Was het een te vrome gedachte? Ik hoopte in de tijd, die me nog restte, dichter bij de Heer te komen. Dat verlangen is er nog steeds, maar de werkelijkheid is alledaagser en ook wel eens weerbarstiger dan ik zou wensen. Ik merk ook dat de opgave van het leven ongeveer hetzelfde blijft. Ik moet of ik mag leven met mezelf en met de mensen om mij heen. Dat is niet altijd eenvoudig, vooral het eerste niet.

Ik wil u allen hartelijk danken om de concrete aandacht en zorg, ook voor het gebed en de verdraagzaamheid. Mijn ongemakken maken mij ook wel eens chagrijnig. Van harte wens ik u alle goeds toe en ik geniet enorm van uw aanwezigheid en uw vriendschap.

 

Heel veel groeten,

 

Pastor Leo Nederstigt

 
E-mail Afdrukken PDF

   De kleine Samenspraak

   Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 26 maart 2017                                                               4e zondag Vasten

          

Agenda

 

Zondag 26 maart gaat de zomertijd weer in!

Vergeet niet uw klok(ken) zaterdagavond een uur vooruit te zetten zodat u niet een uur te vroeg in de kerk bent op zondag. Met langer licht op de avonden leven wij verder toe naar Pasen.

Vastenmaaltijden met gesprek na

Zoals we ieder jaar gewend zijn, zal er ook dit jaar weer een sobere maaltijd met een gesprek na aangeboden worden in onze beide kerken. Iedereen is van harte welkom!

Overkoepelend thema: Verzoening: jouw uitgestrekte hand, mijn glimlach, toegespitst op het onderwerp van de inleiding welke door iedere inleider zelf wordt ingevuld. Inleiders: Kitty Bouwman, Anneke Nolet en Julia van Rijn i.s.m. Tessa Koopmanschap. Locatie: Afwisselend in de AnnaBon (AB) en de Gerardus (G). Wanneer: 24 maart (AB), 31 maart (G) en 7 april (AB). Tijd: 18.00 uur - 20.30 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage voor het Vastenactieproject. Aanmelden: Wanneer u wilt komen, graag aanmelden bij René van Eunen ( Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken of tel. 020-6650070) of Uschi Janssen ( Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken of tel. 020-6681680), uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de vrijdag waarop u wilt komen. Dit om de koks te laten weten voor hoeveel mensen ze moeten inkopen en koken. Pastoraatsteam ABG, Uschi Janssen.

Vastenactie 2017

In beide kerken wordt op 26 maart nogmaals gecollecteerd voor de Vastenactie. Dit jaar sluiten wij aan bij het centrale project van de Vastenactie. Daarin staat San Salvador centraal. San Salvador in het algemeen en de wijken Apopa en Mejicanos in het bijzonder, gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’. De mara’s hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’ wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het betekent ook dat mensen niet van de ene wijk naar de andere kunnen; dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd terrein. De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder stabiele thuisbasis en zonder geld. Het campagneproject 2017 van de Vastenactie - de samenwerking van een aantal katholieke organisaties - wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. Het project steunt het sociale werk van de paters Passionisten, het jeugdcentrum in Apopa en traint vrijwilligers die op basisscholen voorlichting geven. Zo willen zij de kinderen een ander perspectief bieden en ze leren dat ook buiten de bendestructuren een goed bestaan is op te bouwen. Natuurlijk kunt u ook geld overmaken t.n.v. Vastenactie, IBAN: NL21INGB0000005850, Den Haag. Wat wordt er met uw geld gedaan? Voor 15 euro krijgt een jongere een eendaagse training tot begeleider. Voor 50 euro kan een jongere op weg worden geholpen om een eigen bedrijfje te starten. Voor 100 euro krijgen ouders en voogden een maand lang training over ethiek en opvoeding. Voor 150 euro krijgen 75 kinderen een maand lang les op het gebied van vreedzaam samenleven. Mooie initiatieven die met uw hulp verwezenlijkt kunnen worden!

 

Zondag 26 maart in de Anna-Bonifatius

Na de eucharistieviering ‘uit dankbaarheid’ blijven wij allen graag, tot uiterlijk 14.00 uur, gezellig na om de 100ste verjaardag van Mevrouw Jos van Hees verder te vieren. Dit met het oog op eventueel vervoer én…alvast bedankt! Namens de parochianen.

 

Oecumenische viering IJburg

Op zaterdag 1 april is er geen eucharistieviering om 17.00 uur op IJburg i.v.m. een oecumenische viering op zondag 2 april om 11.00 uur in de Binnenwaai.

 

KiemKracht

Op maandag 27 maart beginnen wij in de Anna-Bonifatius met een gebed en inloop binnen het project KiemKracht. Wij starten om 9.30 uur met een ochtendgebed, daarna drinken we koffie en gaan we verder met een Bijbelgesprek. We sluiten af rond 12.00 uur met een eenvoudige brunch bestaande uit soep en brood. Iedereen is hartelijk welkom. KiemKracht Team

 

Zondag 2 april: wake bij het Grenshospitium op Schiphol

Op zondag 2 april zijn de kerken in Oost en Watergraafsmeer aan de beurt. Parochianen en gemeenteleden kunnen (zonder opgave vooraf) instappen in de speciale bus die hen naar en van de Grensgevangenis brengt. De wake is van 14.00u. tot 15.30u. De bus vertrekt vanaf de Muiderkerk (halte lijn 9) om 13.30u. Hartelijk welkom! (Zie Saamhorig, ABG blz.15 en de poster in de hal van de kerk.) P.S. Doppinda’s en chocolade zijn erg welkom, wel bedankt! Suze Lases

 

Vesperviering rond Etty Hillesum

Op 1 april a.s. is er in de pastorie of de zijbeuk van de Martelaren van Gorcum (Hofkerk) opnieuw een Vesperviering met een bijzonder onderwerp plus een gesprek over dat onderwerp. Aansluitend bij ons jaarthema “Staan voor je geloof” - een thema dat ook op een aantal zondagen in maart en april tijdens de vieringen behandeld wordt - willen we bijzondere aandacht besteden aan Etty Hillesum (1914-1943). Etty was een Joodse vrouw die in de Tweede Wereldoorlog in een kamp is omgekomen en van wie, vele jaren later, de nagelaten geschriften zijn verschenen. Die bestaan o.a. uit een serie brieven die zij verstuurde vanuit kamp Westerbork. Deze brieven zijn prachtig geschreven en laten een vrouw zien die ondanks alle ellende die de oorlogsjaren ook voor haar brachten, kracht en positiviteit uitstraalde en een geweldige steun voor haar omgeving was. In haar teksten doet ze ook schitterende uitspraken over het vertrouwen dat ze behield en over haar onwrikbare geloof in God. We willen die zaterdagmiddag om 15.00 uur starten met een korte inleiding over leven en betekenis van Etty Hillesum. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Vervolgens zijn er soep en broodjes. En tenslotte willen we, met wat we over deze bijzondere vrouw hebben gehoord en besproken als achtergrond, de middag met een korte Vesperviering afsluiten. We starten dus om 15.00 uur en zullen de middag tussen 17.00 en 17.30 uur afronden. Omdat er ook een kleine maaltijd is, verzoeken we de deelnemers om zich uiterlijk 26 maart aan te melden met een mailtje: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken . Bij onze vorige Vesperviering waren tot onze grote vreugde ook mensen van de ABG aanwezig. U bent allen wederom welkom zoals Iedereen van harte welkom is! Frank de Haas

 

INTENTIES                

Bestemming rondgang collectes Gerardus Majellakerk:

Er is maar één rondgang, bestemd voor de Vastenactie.

Onze zieken:

Pastor Leo ABG * Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina Edens AB * Mini Balder AB * Sandra File AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Simon Kodoatie AB * Patricia Dongor G * Charles Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * Lilian Schaken G * mevr. Bakker G * mevr. Bunck G * Dulcy Kensmil G * mevr. Banka G * Silvana Dongor G * mevr. Kramer G *

mevr. Mangal G en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen:

Juliette Burgos * George Arens * Janny Luijckx-Blokdijk * Jo van Rooij-Koot * Liyha Piqué *

Els Aalders-van der Heijden * Laetitia Semmoh * Mirielda Caupain

Intenties zondag 26 maart 2017 Anna-Bonifatius

Overl. fam. Willms-Esselaar * Cor Molenaar * Henriëtte Malmberg * Mike Drost * Uit dankbaarheid

Intenties zondag 26 maart 2017 Gerardus Majella

Bernardus de Haas * overl. fam. Voet-Bom * Jolanda Muñoz * Heer Anne v.d. Berg * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest

voor onze dierbare overledenen.

 

Kopij voor de komende week uiterlijk inleveren vóór donderdagochtend 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 / 06-14280882

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op ma/woe/do van 09.30 tot 13.30 uur.

 
E-mail Afdrukken PDF

Nieuwsbrief 26 maart 2017

             Verwijzing naar de wekelijkse nieuwsbrief "De Kleine Samenspraak"

 
E-mail Afdrukken PDF

Preek van de Week 

Verwijzing naar de preek van zondag 12 maart 2017

 
E-mail Afdrukken PDF

Vastenactie 2017 El Salvador

 

In beide kerken zal worden gecollecteerd voor de Vastenactie. In de Anna-Bonifatius zijn de collectes op de zondagen 12 maart en 26 maart en in de Gerardus op de zondagen 19 en 26 maart. Dit jaar sluiten wij aan bij het centrale project van de Vastenactie.

Daarin staat San Salvador centraal. San Salvador in het algemeen en de wijken Apopa en Mejicanos in het bijzonder, gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’. De mara’s hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’ wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het betekent ook dat mensen niet van de ene wijk naar de andere kunnen; dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd terrein. De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder stabiele thuisbasis en zonder geld.

Het campagneproject 2017 van de Vastenactie - de samenwerking van een aantal katholieke organisaties - wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. Het project steunt het sociale werk van de paters Passionisten, het jeugdcentrum in Apopa en traint vrijwilligers die op basisscholen voorlichting geven. Zo willen zij de kinderen een ander perspectief bieden en ze leren dat ook buiten de bendestructuren een goed bestaan is op te bouwen.

Natuurlijk kunt u ook geld overmaken t.n.v. Vastenactie, IBAN: NL21INGB0000005850, Den Haag. Wat wordt er met uw geld gedaan? Voor 15 euro krijgt een jongere een eendaagse training tot begeleider. Voor 50 euro kan een jongere op weg worden geholpen om een eigen bedrijfje te starten. Voor 100 euro krijgen ouders en voogden een maand lang training over ethiek en opvoeding. Voor 150 euro krijgen 75 kinderen een maand lang les op het gebied van vreedzaam samenleven. Mooie initiatieven die met hulp van u verwezenlijkt kunnen worden!

Links:

Video Vastenactie

Video Vastenactie Scholen

Roderick zoek licht

Bisschop Oscar Romero