ABG Parochie

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Nieuwsberichten ABG parochie

Nieuwsbrief De Kleine Samenspraak 18 februari 2018

E-mail Afdrukken PDF

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 18 februari          1e zondag van de veertigdagentijd  

Agenda

 

Zondag 18 februari 10.30 uur Woord-communiedienst-Anna-Bon
Zondag 18 februari 10.30 uur Eucharistieviering-Gerardus
Zondag 18 februari 13.00 uur Doopviering-P. Marianus-Gerardus
Woensdag 21 februari 20.00 uur Eerste Ouderavond voor 1e Communie in Berkenstede, Berkenplein 304, Diemen.

Uitnodiging voor de vastenmaaltijden en activiteit na.

Zoals gebruikelijk in de Vastentijd hebben we weer een viertal maaltijden en aansluitend een activiteit georganiseerd.

Dit jaar hebben we als thema de “vastendoeken” genomen. Deze doeken werden in de Middeleeuwen voor het altaar gehangen om de soberheid van de Veertigdagentijd te benadrukken.

Tessa en Uschi zullen aan de hand van de evangelieteksten uit deze periode met de aanwezigen een vastendoek gaan maken. Ieders creatieve inbreng wordt heel erg gewaardeerd!

Start maaltijd: 18.00 uur in afwisselend de Annabon en de Gerardus

Start van het maken van het vastendoek: 19.00 uur

Afronding: 21.00 uur

Data en plaatsen:     2 maart in de Annabon, Tweede Oosterparkstraat 246

9 maart in de Gerardus, Lombokstraat 2

16 maart in de Annabon

23 maart in de Gerardus

De koks voor deze maaltijden willen graag weten hoeveel mensen mee-eten. Meldt u dus aan op de woensdag vóór de betreffende vrijdag bij:

Uschi Janssen, tel. 6681680, email: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Rene van Eunen, tel. 6650070, email: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

U bent van harte welkom, mede namens de koks, Uschi Janssen en Tessa Koopmanschap

 

Kijkwoestijn

Tijdens de 40-dagentijd staat er in de AnnaBon weer het kijkwoestijntje. Voor meer informatie Google naar: kijkwoestijn. Marca Wolterbeek

 

Vastenactie 2018 Haïti

Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Zij hebben geen liefdevolle thuisbasis, lijden honger, gaan niet naar school en werken om te overleven. Ze komen vaak al jong in aanraking met criminaliteit en geweld. Het is ongelooflijk belangrijk dat we er op een verantwoorde manier voor kunnen zorgen dat alle kinderen dagelijks minimaal één voedzame maaltijd krijgen. Met een gevulde maag kunnen de kinderen zich ook beter concentreren op school.

Een pick-up truck gezocht voor voedseltransporten in Haïti. Een wagen die de wegen in Haïti trotseert, de veiligheid van het personeel garandeert en er bovenal voor zorgt dat onze kinderen voldoende te eten krijgen. De nieuwe pick-up die we op het oog hebben, is bestand tegen de slechte staat van de weg. Hij bevat bovendien voldoende capaciteit om al de benodigde etenswaren te vervoeren. Deze Mitsubishi kost 53.271 euro. We hebben al een donatie ontvangen van 9.580  euro. Voor het resterende bedrag zoeken wij donateurs. Wilt u ons helpen? Elke bijdrage is heel erg welkom!

Op 25 februari in de Gerardus Majella en op 4 maart in de Anna/Bonifatius. Er is dan 1 collecte en die is dus bestemd voor het project op Haïti. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.

U kunt ook u uw bijdrage overmaken op IBAN: NL60 INGB 0000 0011 71

t.n.v.  WereldOuders in Hilversum o.v.v. : “truck Haïti”

Er zal extra aandacht gegeven worden aan  de Vastenactie.

 

Over Pastor Leo Nederstigt

Op donderdag 15 februari, werd pastor Leo opgenomen in een hospice in het Willem Dreeshuis-Polderweg. Afspraken over bezoek aan pastor Leo lopen via zijn familie.

Zodra bekend is wat de wensen van pastor Leo en zijn familie zijn, zult u geïnformeerd worden over bezoekmogelijkheden en tijden. Paul Proost

 

Huispaaskaarsen

In de Anna-Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de

* Huispaaskaarsen 2018 *

 Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 18 februari 2018 door U besteld worden.

In de Anna-Bonifatius bij Jan van der Pol en in de Gerardus bij Joke van Wees of Annelies Dieker. Ik wil u er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden. Joke van Wees

 

INTENTIES                  

Bestemming rondgang collectes Gerardus Majellakerk:

De eerste rondgang is voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De tweede rondgang is voor het onderhoud van het orgel.

 

Onze zieken:

Pastor Leo ABG * Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB *  Sandra File AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Lenie Kooijman AB * Hermien Fosch AB * mevr. Bartes AB * Patricia Dongor G * Charles Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * Lilian Schaken G * mevr. Bunck G * mevr. Banka G * Silvana Dongor G * mevr. Kramer G * Jun Tidula G * Jos Bakker G * dhr. J. Joye G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * en voor degenen die hen verzorgen.

 

Onze dierbare overledene:

Jetty Mangal *

 

Intenties zondag 18 februari Anna-Bonifatius

Hendricus Hoogenboom * Wilhelmus van Hees

 

Intenties zondag 18 februari Gerardus Majella

Voor Erica Breinburg voor het welslagen van een hartoperatie * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * voor onze dierbare overledenen

 

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór donderdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 / 06-14280882

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op ma/wo/do van 09.30 tot 13.30 uur.

 

2018 Vastenmaaltijden

E-mail Afdrukken PDF

Vastenmaaltijden in de Gerardus Majellakerk en Anna-Bonifatiuskerk met aansluitend samenwerken aan Vasten- of hongerdoek (“Velum quadragesimale”)

 

Na de gezamenlijke vastenmaaltijd zullen Tessa en Uschi gedurende vier opeenvolgende weken in de vastentijd met de deelnemers een hongerdoek gaan maken. Naar aanleiding van de evangelielezingen in de periode van de vastentijd zullen we samen vaststellen wat het onderwerp voor de hongerdoek zal zijn. Met het gebruik van verschillende materialen willen we het doek op een eigentijdse en persoonlijke wijze invullen waarbij ieders inbreng tot zijn recht komt.

Het hongerdoek gaat terug op Middeleeuws gebruik. Het doek werd opgehangen om in de vastentijd het priesterkoor en altaar waar de Eucharistie wordt gevierd, aan het oog te onttrekken. De hongerdoeken waren geheel wit (teken van leegte), en werden in latere eeuwen beschilderd met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam ‘hongerdoeken’. In de 18e eeuw ging het gebruik van de hongerdoek verloren.

De hongerdoeken raakten in onbruik, maar de laatste decennia zijn ze weer helemaal terug.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vastenmaaltijden om 18.00 uur in afwisselend de Annabon en de Gerardus. Na de maaltijd gaan we dan aan de slag!

Annabon – 2e Oosterparkstraat 246, vrijdag 2 maart, 18.00 uur

Gerardus – Lombokstraat 2 , vrijdag 9 maart, 18.00 uur

Annabon, vrijdag 16 maart, 18.00 uur

Gerardus, vrijdag 23 maart, 18.00 uur

 

Uschi Janssen en Tessa Koopmanschap

 

 

2018 Wereldgebedsdag

E-mail Afdrukken PDF
Vrijdag 2 maart om 14.00 uur viering Wereldgebedsdag in de Muiderkerk
 
Wereldgebedsdag vieren we ieder jaar in veel landen in de wereld. De liturgie is dit jaar gemaakt in Suriname. De gebedsviering zal dan ook in samenwerking met de ABG-parochie, het Leger des Heils en de Muiderkerk door Surinaamse vrouwen geleid worden.
 

2018 Wandeling Waterland

E-mail Afdrukken PDF

Zaterdag 10 februari wINTERwandeling in Waterland met gebed

 

Op zaterdag 10 februari liepen 9 parochianen de wintereditie van de seizoenswandeling met gebed, dit keer een rondje door Waterland.
Wij hadden het reuze getroffen met het weer, genoten van prachtige uitzichten over het IJmeer en polders, en elkaars gezelschap.
Het café in Ransdorp ging precies open toen wij voor de deur stonden. Dat de uitbaatster “haar gezicht nog niet op had” zoals zij zei, deed niets af aan de smaak van de warme koffie, thee en chocomelk.
En in de muziekkapellen van Durgerdam en Ransdorp is het goed samen bidden leerden wij.
Al met al een heerlijke middag!

De volgende wandeling met gebed is op zaterdag 19 mei, hou die dag alvast vrij!

Precieze tijd, route en verzamelplek horen jullie ter zijner tijd. Het zal dan wel weer een hele dag zijn met een wandeling van 15-20 kilometer. En een middag gebed natuurlijk.
Wees welkom!
Peter Commandeur en Moni Westenbrink
 

 

 

2018 Kerkbalans 2018

E-mail Afdrukken PDF

Actie Kerkbalans

 

Bijgesloten is een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven van de parochie in de jaren 2016 en 2017, en de begroting voor het jaar 2018.

U ziet dat er vorig jaar aanmerkelijk minder onderhoudskosten voor het gebouw van de Anna-Bonifatius zijn geweest dan in 2016. Het nadelig saldo is vooral om deze reden veel lager dan vorig jaar. Een tweede reden daarvoor is dat de opbreng­sten uit de beleggingen €14.000 meer zijn dan vorig jaar. De bijdragen van parochianen daarentegen zijn dit jaar voor het eerst gedaald, en wel met een bedrag van €9000. Dat is erg jammer. Het is mooi dat de parochie vermogen heeft en het daardoor financieel wel redt, maar de bijdragen van de parochianen geven betrok­kenheid aan. Ze drukken uit dat u tevreden bent met de parochie en wilt dat die blijft bestaan. Daar kunnen geen beleggingsopbrengsten tegenop.

Uw bijdragen kunt u overmaken naar bankrekening NL23 INGB 0003 8723 31 ten name van ABG-parochie. U kunt giften aan de parochie aftrekken van de inkomstenbelasting als ze meer zijn dan 1% van het belastbaar inkomen, of als u een overeenkomst sluit met de parochie dat u gedurende 5 jaar elk jaar een bepaald bedrag zult overmaken. Er geldt dan geen minimum. Mocht u dit laatste willen doen, dan moet u met mij contact opnemen.

Namens het bestuur wil ik u op voorhand danken voor uw gaven.

Vrede en alle goeds,

 

Peter Commandeur, penningmeester

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL