ABG Parochie

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Nieuwsberichten ABG parochie

Nieuwsbrief De Kleine Samenspraak 10 december 2017

E-mail Afdrukken PDF

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

          

Zondag 10 december 2017                                            2e zondag van de Advent

Agenda

 

Pastor Leo Nederstigt wordt 70

Op donderdag 14 december wordt pastor Leo 70 jaar!! Dat willen wij natuurlijk vieren. Op zondag 10 december gaat pastor Leo samen met Uschi Janssen voor in de Anna-Bonifatius kerk. Na de H. Mis willen wij zijn verjaardag vieren. Op Leo’s verjaardag zelf, donderdag 14 december, is er 's ochtends om 10.00 uur een H. Mis in de Gerardus Majellakerk. Pastor Leo zal dan samen met pater Marianus voorgaan. De Mis begint om 10.00 uur zodat ook familie van pastor Leo naar de viering kan komen. Na afloop van de Mis wordt zijn verjaardag gevierd. Op zondag 17 december gaat pastor Leo samen met Uschi Janssen voor in de Gerardus Majella kerk. Na de Mis wordt zijn verjaardag gevierd. Komt u allemaal Leo feliciteren met deze bijzondere verjaardag?

 

Boetevieringen

In de Adventstijd zijn er weer een tweetal boetevieringen. Op woensdag 13 december is er om 9.00 uur een Eucharistie en boeteviering in de AnnaBon en op vrijdag 15 december om 9.00 uur in de Gerardus.

Inzameling voor de Voedselbank in de AnnaBon

Op de zondagen 10 en 17 december kunt u lang houdbare levensmiddelen meebrengen naar de Anna-Bonifatius voor de Voedselbank. Wij hopen dat u, net als voorgaande jaren, weer iets kunt betekenen. Alvast hartelijk bedankt! Deze inzameling wordt georganiseerd door Jill Willms.

 

Oecumenische Vespers in de Muiderkerk

Gedurende de Advent zijn er oecumenische Vespers in de Muiderkerk. U bent ook allen van harte welkom bij de laatste twee vespers op de woensdagavonden van 13 en 20 december van 19.30 uur tot 20.00 uur.

 

Generale repetitie kerstvieringen GEMAZA

Omdat de verjaardag van Pastor Leo op zondag 17 december in de Gerardus gevierd zal worden, zal onze repetitie na de viering komen te vervallen. Jos de Goede is bereid om op woensdag 20 december ons met het orgel te komen begeleiden. Wij hebben dus dan de generale repetitie voor de kerstvieringen. I.v.m. de vele te zingen liederen verzoek ik iedereen om op tijd (20.00 uur) aanwezig te zijn. Jos Bakker, dirigent GEMAZA

 

Dierenverhalen rond Kerstmis

Ook dit jaar gaan we in de Anna-Bonifatius met de dieren van de kerststal op weg naar Kerstmis. Voor de kinderen maak ik kleurkaarten en ik ga ervan uit dat de volwassenen zelf die betreffende dieren uit de kerststal tevoorschijn halen. Er liggen foldertjes en voor meer informatie gaat u naar Google en zoekt u naar Dierenverhalen rond Kerstmis. Marca Wolterbeek

 

Liturgie Kerstmis - Oud en Nieuw (onder voorbehoud)

 

 

INTENTIES        

Bestemming rondgang collectes Gerardus Majellakerk:

Eerste rondgang is voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Tweede rondgang is voor de Adventsactie.

 

Onze zieken:

Pastor Leo ABG * Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * Sandra File AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Joop Goes AB * Lenie Kooijman AB * Hermien Fosch AB * Patricia Dongor G * Charles Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * Lilian Schaken G * mevr. Bunck G * mevr. Banka G * Silvana Dongor G * mevr. Kramer G * mevr. Mangal G * Jun Tidula G * Giliano Pinas en moeder G * Jos Bakker G * dhr. J. Joye G * Lyzette Ameerun G

en voor degenen die hen verzorgen.

 

Onze dierbare overledenen: Nico Groot * Jeanneke Bakker * Ria Nieman-de Rijk * Martin Stevens * Maria Adriana Stokvis-Bruinsma * broeder Avellinus Janssens

 

Intenties zondag 10 december Anna-Bonifatius

Theo van Schaick * pastor Henk Nederstigt * overl. fam. Kolhoff-Frankemolen * Ludwina Williams * Wim, Han en Loek Moes

 

Intenties zondag 10 december Gerardus Majella

Hugo Finsy * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Bernardus Antonius Dieker * Georgine Doest-Elshot * Bernardus de Haas

 

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór vrijdagochtend 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 / 06-14280882

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op ma/wo/vr van 09.30 tot 13.30 uur.

 

Gerardusfeest zondag 29 oktober 2017

E-mail Afdrukken PDF

Op 29 oktober vierden we als Gerardus Majellaparochie het jaarlijkse patroonsfeest. Tegelijk herdachten we dat we 25 jaar geleden zijn verhuisd van de grote kerk aan het Ambonplein naar de kleinere kerk in de Lombokstraat.

Het werd een feestelijke mis ‘met twee heren’, want pastor Leo stond samen met pastor Joop Stam achter het altaar. Voor veel parochianen en ex-parochianen (de kerk zat helemaal vol) was het een vreugdevol weerzien met onze oud-parochiepriester Joop Stam, die destijds ook de verhuizing begeleidde. Hij herinnerde eraan wat we destijds bij die verhuizing van de oude naar de nieuwe kerk hebben meegenomen: o.a. het tabernakel, het teken van de aanwezigheid van de Heer, de Bijbel, als richtsnoer voor ons leven, en niet te vergeten: elkaar, als gemeenschap, want ook aan elkaar hebben we veel te danken.

Die gemeenschap is, zoals we weten, in de afgelopen 25 jaar blijven krimpen. Maar wie foto’s van de opening van de nieuwe kerk destijds vergelijkt met foto’s van de afgelopen viering ziet dat er niet alleen veel mensen zijn weggevallen, maar dat er ook heel veel nieuwe zijn bijgekomen, en hoeveel kleurrijker onze parochie is geworden. Behalve buurtkerk zijn we ook wereldkerk in een notendop! Zeker nu ook de paters van de SVD en de zusters van de SSPS zich zo inzetten voor onze parochies.

Er was ook nog een andere reden om dankbaar te zijn: pastor Leo is deze maand twintig jaar priester van de ABG-parochie. Pastor Stam refereerde eraan hoe pastor Leo ook in deze periode van zijn leven de blijde boodschap blijft verkondigen en voorleven, hoe hij moedig zijn weg gaat en tegelijk anderen blijft steunen op hun weg. Ook wat dit betreft was de evangelielezing van deze zondag zeer toepasselijk: Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. En gij zult uw naaste beminnen als uzelf.

Om de viering extra luister bij te zetten was een groot deel van het AnnaBon-koor ons eigen Gemaza-koor komen versterken en de kinderen zongen aan het eind nog een eigen lied.

Hierna was het tijd voor de hapjes en drankjes, die in overvloed aanwezig waren dankzij de verschillende ‘Martha’s’ die veelal achter de schermen groots culinair werk hadden verricht.

Gesterkt door al dit geestelijk en lichamelijk voedsel konden we met grote dankbaarheid terugzien op een prachtige viering.

Pieter van der Veen en Chiel van Soelen

 
E-mail Afdrukken PDF

Brief van pastor Leo

 

Amsterdam, 10 oktober 2017

Lieve familie, vrienden en vriendinnen, collega’s en parochianen,

Graag wil ik u informeren over het verloop van mijn ziekte. Ik voelde al enige tijd dat mijn gezondheid achteruitging. Zoals ik al eerder vermeldde ben ik sinds 1 juni 2017 geen pastoor meer van de uitgestrekte parochie in Amsterdam-Oost, IJburg, Duivendrecht, Watergraafsmeer, Diemen en Zuid -Oost. De leiding is overgegaan in de handen van Nico van der Peet. Voor zover dat mogelijk zou zijn, zou ik meewerken en assisteren. Samen met pastores, die niet in Nederland zijn geboren, geef ik met vertrouwen de parochie uit handen. Op 3 en 10 september deelde ik boekjes met foto’s uit onder de titel van een tekst uit de profetie van Jesaja, ‘Ik hou van jou’. Ondertussen zijn er al zo’n 1000 exemplaren uitgedeeld en is de tweede druk al uit.

Enkele dagen na de feestelijke bijeenkomsten mocht ik bij een uitvaart voorgaan van de heer Armand Manstra. Tegen het einde van deze uitvaart voelde ik me niet goed. Aangekomen in de sacristie raakte ik buiten mezelf. Ik bleek getroffen door een impuls van epilepsie. Ik werd opgenomen in het VU-ziekenhuis. Men vreesde dat dit een uitbreiding van de leveraandoening zou zijn in de hersenen. Die veronderstelling bleek vooralsnog wat voorbarig te zijn na een intensief hersenonderzoek. Helaas bleek het niet mogelijk op dezelfde wijze door te werken. Zelf was ik buitengewoon ontroerd door de manier waarop dit door collega’s en vrijwilligers is opgepakt.

Tot mijn grote vreugde bleek het mogelijk een huwelijk te sluiten tussen twee mensen die zes jaar geleden slachtoffer waren van een aanslag in Marokko. Ellen, de bruid, zou zonder perfecte benen door het leven gaan. Jan, de bruidegom, zonder perfecte voeten. Ondertussen waren zij al goede en gelukkige ouders van een wolk van een dochter. Net als voor de aanslag zijn ze nu betrouwbare en meelevende parochianen.

Natuurlijk blijft het onzeker hoe lang mijn toekomst nog in Amsterdam en te midden van een fijne familie zal duren. Ik probeer dit maar uit handen te geven in vertrouwen en in de verwachting dat het niet allemaal moet gaan zoals ik dat ooit bedacht heb.

Om verschillende redenen voel ik me een dankbaar mens. Ik voel echt mensen om me heen staan, ook als gelovige mensen. Dat geldt niet enkel voor oudere mensen. De neven en nichten, die ondertussen een volgende generatie zijn, voel ik ook bij mij betrokken. Ze tonen op eigen wijze hun medeleven.

Ik wens u alle goeds en de hartelijke zegen voor allen, die zo meeleven, van Hem die ons het leven heeft mogelijk gemaakt en ons draagt.

 

Met hartelijke groeten,

Leo Nederstigt

 
E-mail Afdrukken PDF

Preek van de Week

Verwijzing naar de preek van zondag 10 december 2017

 
E-mail Afdrukken PDF

Nieuwsbrief 10 december 2017

             Verwijzing naar de wekelijkse nieuwsbrief "De Kleine Samenspraak"