ABG Parochie

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Kiemkracht

Missiezusters

E-mail Afdrukken PDF

Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest

Wij Missiezusters, Celine, Lili en Judith, wonen sinds 2014 op de eerste verdieping van de Anna Bonifatius. Wij voelen ons ondertussen al helemaal thuis in de ABG parochie en proberen i.s.m. de Parochie gemeenschap en de Paters SVD uit Duivendrecht vorm te geven aan onze missie in Amsterdam.

Wie zijn wij?
Wij Missiezusters, horen bij een internationale missionaire congregatie, een groep van ca 3150 vrouwen afkomstig uit verschillende culturen en naties. Onze zusters leven en werken in 50 landen, onder zeer verschillende levensomstandigheden en vanuit multiculturele leefgemeenschappen. Zo proberen we bij te dragen aan het veelkleurige en diverse leven van de wereldkerk. We zetten ons in voor mensen in een kwetsbare positie, door geestelijke en maatschappelijke ondersteuning, scholing en gezondheidszorg.
Wat ons bezielt en verbindt is de liefde van de Drie-ene God en de roeping om te delen in de universele missie van God in Jezus Christus en in de dynamiek van de Heilige Geest. Vanuit die kracht leven en proberen we gestalte te geven aan wat onze stichter, de Heilige Arnold Janssen, verwoordde in zijn motto: “Dat de Heilige Drie-ene God leve in onze harten en in de harten van alle mensen”.

Voor meer info zie www.missiezusters.org

kiemkracht team

Wat doen we in Amsterdam?
We zijn betrokken bij verschillende activiteiten in de parochie o.a.
- als gastvrouw, lector, koorlid en gesprekspartner,
- bij geloof- en meditatie avonden, bij huis- en ziekenbezoek
  Als vrijwilligster zijn we werkzaam:
- bij het Migrant Moeder en Kind project in de Bijlmer
- in  het Flevo verzorgingshuis 
- op twee opvanglocaties voor vluchtelingen

Verder zijn we samen met de Paters van Duivendrecht en diaken Coen van Loon gestart met een diaconaal  missionair proefproject onder de naam KiemKracht. Elke dinsdag organiseren we in de benedenzaal van de Annabon een inloop  van 10 – 14 uur waar iedereen welkom is voor een gratis kopje koffie / thee, een gesprek, gezelligheid & ontmoeting met om 12.30 uur een eenvoudige maaltijd van soep en brood. Het is nog maar een klein zaadje en we hopen dat het met de kracht van Gods Geest mag uitgroeien tot een open huis waar iedereen welkom is ongeacht diens achtergrond.Maandelijks nodigen we een groep van 25 vluchtelingen uit voor een verwendag.

Laatste aanpassing op maandag 27 maart 2017 18:42